Цілі та задачі

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ НАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» створена та зареєстрована у Міністерстві юстиції України у 2010 році, діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього, Міжнародної Віденської Конвенції «Про дипломатичні зносини» (1961 р., з доповненнями 1963 р.), Закону України «Про дипломатичну службу», міжнародних нормативно-правових актів згідно свого Статуту тощо.

Основною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод людини, задоволення суспільних, зокрема економічних, наукових, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів її членів та інших громадян України, аналізу їх впливу на економічні, соціальні процеси та суспільно-політичну ситуацію, а також здійснення просвітницької та наукової діяльності задля утвердження принципів балансу економічної доцільності та соціальної справедливості, побудови громадянського суспільства, сприяння розвитку євроінтеграційного потенціалу, піднесення міжнародного авторитету дипломатичної служби України в суспільстві та на міжнародній арені, створення умов для практичної реалізації програм щодо відродження та поширення історичних традицій дипломатичної служби України.

Стаття 5 Конституції України чітко визначає фактор народності одним із провідних у зовнішньополітичній діяльності. Практичні заходи по реалізації цього принципу конкретизовані в урядових документах. Комплексний підхід здійснений в Указі Президента України № 68/2016 «Про широке залучення громадян до участі в управлінні різними сферами державного і суспільного розвитку». Цей документ спрямований на поширення інформації з питань внутрішньої і зовнішньої політики України, урядових документів, законів, ухвалених Верховною Радою України, положень, документів органів місцевого управління, об’єднаних територіальних громад тощо. Йдеться про зв’язок інтересів держави і суспільства, про розширення та зміцнення громадських засад в управлінні різними сферами державного і суспільного розвитку, підвищення рівня наукової свідомості на засадах проекту «Народний дипломат».

Пересічні громадяни теж вносять свій вклад у справу української дипломатії. Це свідчить про те, що дипломатія є не тільки основою професійної діяльності співробітників дипломатичної служби, а й участі за певних умов кожного громадянина в уособленні важливих завдань громадської та публічної дипломатії.

Мета Народної Дипломатії – реалізація зовнішньої політики держави, підняття іміджу України як надійного партнера та передбачуваного актора на міжнародній арені, захист національних інтересів країни.

У розвинених країнах світу статус Народного Дипломата прирівняний до статусу державного. Народна Дипломатія – це елемент громадського та публічного самоврядування в суспільстві, що переслідує мету вирішення мирним шляхом міждержавних негативних явищ, конфліктів, проблем. Також надважливою функцією Народної Дипломатії є розвиток політичних, економічних, культурних, науково-просвітницьких, гуманітарних та соціальних зв’язків з державами світу та міжнародними організаціями. Народна Дипломатія поступово входить у структуру державних органів і стає одним із вагомих інструментів публічної дипломатії країни.

Громадські рухи, які прагнуть впливати на міжнародну політику, незважаючи на часом досить істотні класові і політичні відмінності, ідеологічну контрастність і національну строкатість, в своїй більшості усвідомлюють спільність долі та інтересів людства. Це дає вагомі підстави розглядати Народну Дипломатію як єдиний феномен сучасних міжнародних відносин. Діяльність безпосередньо українського народу по здійсненню своїх прямих відносин з іншими народами – це і є народна дипломатія. Відповідно до цього, структуру зовнішніх зносин України складатимуть: урядова, парламентська дипломатія в сфері міждержавних відносин і Народна Дипломатія – в сфері зовнішніх народних відносин.

МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ НАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» вважає за необхідне виступити з ініціативою про створення Інституту Народної Дипломатії. Якщо в минулому напрямки міжнародних взаємовідносин визначалися правлячою елітою і відображали інтереси правлячого класу, то в наш, новітній, час рельєфним стає суспільний інтерес і принципи народності. Причому, у нинішніх умовах глобалізації відносин, вплив цього чинника все більше зростає і стає актуальним у світі.

Сьогодні для багатьох країн народна дипломатія, разом з економікою, висунулася на передній край всієї дипломатичної діяльності.

Це, перш за все, пов’язано зі зміною характеру сучасних міжнародних відносин, зростанням ролі громадської думки у розробці та здійсненні зовнішньої політики, масштабах розповсюдження інформації на глобальному рівні, істотного росту впливу інформаційних технологій, засобів масової інформації та соціальних мереж на політичні, соціальні та економічні процеси в світі.

В умовах різкого зростання міжнародної конкуренції в політиці, економіці, освіті, науці, технологіях, торгівлі, залученні інвестицій та туристів, імідж країни, її репутація перетворюється на важливий інструмент забезпечення її інтересів.

Народна Дипломатія вже досягла блискучих успіхів і стала важливим доповненням до офіційної дипломатії, і на міжнародній дипломатичній арені демонструє потужну життєздатність. Сьогодні можна сміливо сказати, що потенціал реалізації поставлених Народною Дипломатією цілей колосальний. Ефект від такого людського капіталу, який уособлює Народна Дипломатія, в деяких ситуаціях може бути сильніше, ніж від застосування політичних або економічних впливів.

Зважаючи на все вищевикладене, слід відмітити, що офіційна дипломатія і офіційні контакти високого рівня повинні підкріплюватися дипломатією народною, яка вже давно стала повноправним фактором в сфері сучасних міжнародних відносин, вносячи свій значний вклад в підвищення довіри між країнами і народами, розвиток між ними різнобічних зв’язків. А підтримка державними інституціями Народних Дипломатів стане гарантією високого рівня координації роботи Уряду та народу.

Єдністю народу та консолідацією зусиль у боротьбі за мирну, вільну, квітучу та багату Україну і визначатиметься майбутнє нашої держави!